Todays merges and syncs:


  • libunwind (merge, uploaded)
  • fai (nosync, nomerge, waiting for 4.0 release)
  • abiword (sync)
  • agave (merge, uploaded)
  • gnome-mousetrap (sync)
  • hoichess (sync)
  • lasso (sync)
  • libgwenhywfar (merge, uploaded)